040-7072367

info@powerbusinessdata.fi

Räätälöidyt analytiikka- ja raportointiratkaisut

yrityksenne kehittämiseen

Projektin vaiheet

Ratkaisun esittely

 

Esittelemme ratkaisun yrityksellenne ja tarvittaessa optimoimme lopputulosta palautteenne perusteella.

Käyttöönotto

 

Pääsette hyödyntämään ratkaisua omassa päivittäisessä toiminnassanne.

 

Autamme yritystänne liiketoiminnan kehittämisessä tarjoamalla yrityksenne tarpeisiin räätälöityjä analytiikka- ja raportointiratkaisuja. Yksilöityjen raportointi- ja  analytiikkaratkaisujen avulla yrityksenne saa:

Selkeän ja visuaalisen kokonaiskuvan liiketoimintanne tai sen tietyn osan tilasta

Ratkaisuja aitoihin liiketoiminta-ongelmiinne

Yrityksessä voidaan tehdä parempia päätöksiä datan perustella

Yrityksessä voidaan reagoida muutoksiin nopeammin

Yhdistettyä 

tarpeenne mukaista relevanttia ja reaaliaikaista dataa eri lähteistä

Yrityksenne voi saada kilpailuetua

Yrityksenne voi viedä toimintaansa datavetoisen liiketoiminnan ja tietojohtamisen suuntaan

Kun raportointi- ja analytiikkaratkaisut on räätälöity asiakasyrityksen tarpeisiin niin ratkaisujen tulokset helpottavat jatkuvaa tai päivittäistä tekemistä ja päätöksentekoa.

 

Käytämme markkinoiden johtavaksi valittua Microsoft Power BI (Business Intelligence) raportointi- ja analysointityökalua. 

 

Raportointi- ja analytiikkaratkaisumme yhdistelevät yrityksen tarpeen mukaista relevanttia dataa eri lähteistä nopeastikin ymmärrettävässä, selkeässä ja visuaalisessa muodossa, varsinkin verrattuna perinteiseen Excel-raportointiin.

 

Interaktiiviset raportointi- ja analytiikkaratkaisut mahdollistavat tarvittaessa myös yksityiskohtaisemman dataan syventymisen. Manuaaliseen Excel-raportointiin käytettyä

aikaa vapautuu.

 

Ratkaisuissa käytettävä data voi olla hyvin monenlaista dataa eri lähteistä kuten esimerkiksi yrityksen omaa myynti-, talous- ja HR-dataa. 

 

Raportointi- ja analytiikkaratkaisut voidaan jakaa helposti halutuille käyttäjille eri kanavissa.

 

Raportointi- ja analytiikkaratkaisut ovat aina kätevästi mukananne myös mobiililaitteilla.

 

Alkukartoitus

 

Teemme kanssanne alkukartoituksen, jossa selvitämme/määrittelemme mitä haluatte saavuttaa.

Raportointi- ja analytiikkaratkaisut ovat aina kätevästi mukananne myös mobiililaitteilla.

 

Raportointi- ja analytiikkaratkaisut ovat aina kätevästi mukananne myös mobiililaitteilla.

 

Meistä sanottua

" Yhteistyö Power

Business Data Oy:n

kanssa toimi hyvin. Lopputuloksena syntynyt

ratkaisu on onnistunut ja sellainen, josta sovimme.

Voin lämpimästi suositella

Power Business

Data Oy:tä. "

 

Tmi Satu Tuula